¿Com puc descarregar el document REF20?

La qualificació global del quadern (REF20) s’activa exclusivament quan s’ha gestionat i validat almenys el 75% de les hores de pràctiques. En aquest sentit, cal que el/s conveni/s es trobin completament gestionats (activitat diària, informes periòdics, contactes, REF11,…).
Un cop gestionat el REF20 es mostra a la fitxa del quadern en la part baixa.

No trobo el REF14

A causa d’un error, es va incloure aquest document quan en realitat no existeix en l’entorn de la Formació per a l’Ocupació. Les noves guies actualitzades ja no inclouen aquest document

Hi ha compensacions econòmiques per a les empreses i els centres de treball que acullin alumnes en pràctiques?

No. FOAP 2014 no preveu compensacions econòmiques per aquests casos.
Degut a un error, s’ha penjat un REF01 no vigent el qual anunciava que hi havia compensacions d’aquest tipus. Aquest document ja s’ha modificat, però algunes empreses ja l’havien llegit i pot ser que estiguin demanant compensacions. Recomanem informar-los que el document era incorrecte i que no s’ofereixen compensacions econòmiques.