Tutorials

Guies i tutorials

Guia de gestió: Descarregar document
Guia GIA: Descarregar document

Vídeos

Introducció al qBID

Gestio dades d’empresa

Convenis i plans d’activitat

Seguiment i avaluació del conveni

Quadern de l’alumne