Els qüestionaris de satisfacció (REF09) no es traspassen al GIA. Cal que s’omplin a mà i després carregar-los al GIA? És obligatori omplir-lo?

No. Aquest document només s’ha de mecanitzar informàticament al qBID. L’alumne l’ha d’omplir en finalitzar l’acció de pràctiques.
Les dades d’aquests qüestionaris no es traspassen al GIA, ja que el SOC les obtindrà directament des del qBID.