Què cal fer amb l’original del REF16? L’entrego a l’Oficina de Treball o el custodio?

L’original del REF16 amb les signatures d’assistència de l’alumne s’ha d’entregar a l’Oficina de Treball. El centre de formació n’ha de guardar una còpia.