Hi ha compensacions econòmiques per a les empreses i els centres de treball que acullin alumnes en pràctiques?

No. FOAP 2014 no preveu compensacions econòmiques per aquests casos.
Degut a un error, s’ha penjat un REF01 no vigent el qual anunciava que hi havia compensacions d’aquest tipus. Aquest document ja s’ha modificat, però algunes empreses ja l’havien llegit i pot ser que estiguin demanant compensacions. Recomanem informar-los que el document era incorrecte i que no s’ofereixen compensacions econòmiques.