L’alumne/a no ha rebut les credencials d’accés a la plataforma

Cada alumne/a rep les seves credencials personals en el moment que el/la tècnic/a de seguiment valida el seu conveni.
Per evitar problemes amb la recepció del correu electrònic amb les credencials, podeu comprovar les dades identificatives de cada alumne/a (apartat “Alumne/cerca d’alumnes”).
Si un conveni ja s’ha validat però l’alumne/a no ha rebut les claus d’accés, no cal que les sol·liciteu als serveis d’atenció a l’usuari. El/la tutor/a té les funcions habilitades per facilitar-li les claus (apartat “Alumne/cerca d’alumnes”). En aquest sentit, cal premer el botó de re-generar la contrasenya que es troba a la fitxa de l’alumne/a.
D’altre banda, per tal que la contrasenya es mostri per pantalla enlloc d’enviar-se per correu cal treure el correu electrònic informat (botó del llapis per editar la fitxa de l’alumne/a)

No puc carregar alumnes al mòdul de pràctiques del GIA

Per poder carregar definitivament els alumnes al mòdul de pràctiques del GIA, caldria que els mòduls formatius estiguessin avaluats. Com que això no sempre serà possible, serà necessari sol·licitar al tècnic de seguiment del SOC el permís per poder començar el mòdul de pràctiques mentre encara no s’han acabat els mòduls formatius, és a dir, la simultaneïtat d’accions formatives i de pràctiques.

No trobo l’alumne al fer una cerca

Els alumnes venen sincronitzats de GIA. Cal revisar que a GIA s’hagi fet l’enviament provisional o el tancament del DL1 a tal efecte. Així mateix, cal tenir en compte que la sincronització pot trigar 24 hores.