No puc carregar alumnes al mòdul de pràctiques del GIA

Per poder carregar definitivament els alumnes al mòdul de pràctiques del GIA, caldria que els mòduls formatius estiguessin avaluats. Com que això no sempre serà possible, serà necessari sol·licitar al tècnic de seguiment del SOC el permís per poder començar el mòdul de pràctiques mentre encara no s’han acabat els mòduls formatius, és a dir, la simultaneïtat d’accions formatives i de pràctiques.