No trobo l’alumne al fer una cerca

Els alumnes venen sincronitzats de GIA. Cal revisar que a GIA s’hagi fet l’enviament provisional o el tancament del DL1 a tal efecte. Així mateix, cal tenir en compte que la sincronització pot trigar 24 hores.