Què fer amb els alumnes que han estat traslladats al qBID però que voluntàriament desisteixen de fer pràctiques?

Aquests són casos lligats a pràctiques de perfeccionament professional no vinculades a certificats de professionalitat. Cal donar el seu quadern de baixa al qBID.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *