No puc gestionar el seguiment de l’alumne. Què pot ser?

Cal tenir en compte que el quadern es trobi en estat definitiu. Aixó ve donat pel tancament del DL1 a GIA i la seva sicnronització contra el qBID. En aquest sentit, recordar que totes les sincronitzacions es realitzen per la nit.