El/la tutor/a que apareix al conveni (o al pla d’activitats) no és l’adequat

Pot realitzar la re-assignació de tutor/a de pràctiques a la fitxa del conveni.