Es poden modificar les hores totals d’un quadern de pràctiques de perfeccionament professional (no certificat de professionalitat)?

Sí. D’entrada, la durada d’unes pràctiques de perfeccionament professional es determina des de GIA. S’assignen el 30% d’hores que té l’acció formativa corresponent. Tanmateix, editant el quadern es pot reduir:

faq-quadern-ppp

La durada dels certificats de professionalitat no es pot modificar en cap cas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *