Reply To: REF16 (signatures assistència alumne)

Inici Forums Consultes Activitat de l’alumne/a REF16 (signatures assistència alumne) Reply To: REF16 (signatures assistència alumne)

#252

El document es pot extreure en qualsevol moment de les pràcitques. Si l’alumne ja ha inserit les dades al qBid el document apareixerà amb les dades informades i nomès l’haurà de signar. Si quan l’imprimeix no té dades el document es descarregarà buit per a omplir-lo manualment.

Independentment de com s’ompli el ref16 és obligatori que l’alumne insereixi les dades en el qBid.