Respuesta a: Millores 2016

Inicio Foros Consultas Otros Millores 2016 Respuesta a: Millores 2016

#278

A l’hora de fer els convenis, no veiem necessari que estigui restringida la franja de 14.00 a 15.00 i que durant aquesta hora els alumnes no puguin fer pràctiques. Hi ha casos en que podrien fer pràctiques de 9.00 a 15.00 o de 15.00 a 20.00 i amb l’actual modalitat el Qbid no ho permet.