Respuesta a: horari variable

Inicio Foros Consultas Convenio horari variable Respuesta a: horari variable

#271
ADMINISTRADOR SISTEMA
Participante

Bon dia,

respecte a la vostra consulta en aquests casos haureu de crear tants períodes com siguin necessaris per reflectir les diferents variacions en els horaris setmanals del conveni de l’alumne.

Heu de tenir en compte que aquests períodes no es poden solapar en les dates i que per tant és recomanable crear-los d’un mínim de 7 dies, és a dir, si durant 3 setmanes l’alumne realitzarà les activitats durant el matí, la següent per la tarda, i les dues següents altre cop pel matí, podeu crear un primer període amb les dates senyalades que reflecteixi els horaris de matí, un segon període d’una setmana que reflecteixi els horaris de la tarda, i un tercer període que torni a reflectir els horaris de matí, i així successivament amb tants períodes com es requereixin segons les variacions en els horaris setmanals.

Per a més informació, disposeu d’un video-tutorial dins d’aquesta web que detalla pas a pas el procés d’afegir períodes en la creació d’un nou conveni:

http://soc.empresaiformacio.org/tutorials/

Atentament,