Respuesta a: REF02

Inicio Foros Consultas REF02 Respuesta a: REF02

#288
root
Superadministrador

El document REF02 no cal que sigui gestionat cada cop. N’hi ha prou amb un sol cop per centre de treball i que el centre que el gestiona custodïi el document signat.